Polityka prywatności
I. Postanowienia ogólne
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowegofirmy:
AUTO-TOS S. DZIUBAŁTOWSKI I wspólnicy spółka jawna
Ul.Tamka 497-200 Tomaszów MazowieckiTel 447237757e-mail sekretariat@autotos.pl
Dalej nazywaną : (Serwis).
1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jestSofti.pl 97-200 Tomaszów Maz. Ul. Sterlinga 10A, adres poczty elektronicznej: softi.tomaszow@gmail.com(dalej: Administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
o umożliwienia logowania do Serwisu,
o realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
o prowadzenia systemu komentarzy,
o świadczenia usług społecznościowych,
o promocji oferty Administratora,
o marketingu, remarketingu, afiliacji,
o personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
o działań analitycznych i statystycznych,
o windykacji należności,
o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
• adres IP,
• dane dotyczące rodzaju używanego urządzenia,
• dane dotyczące przeglądarki internetowej,
• data i godzina korzystania ze Strony Internetowej,
• informacje dotyczące interakcji Użytkownika ze Stroną Internetową (np. kliknięcia).

V. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane te zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają ich przechowywania przez dłuższy okres.
Zmiany w Polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Każda zmiana będzie opublikowana na Stronie Internetowej wraz z datą jej wprowadzenia.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt z Administratorem Strony Internetowej za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej.
VI. Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
Użytkownik ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Strony Internetowej za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej.
VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.